Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Psychologische zorg in de eerste lijn

Bij de psycholoog/orhopedagoog tegen een verlaagd tarief.

Wat?

Kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen met lichte tot matige psychische klachten die de weg naar psychische hulp nog niet vonden, kunnen tegen een verhoogd terugbetalingstarief bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terecht.  Het aanbod geldt voor een aantal ambulante zittingen en is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Tijdens een eerste gratis gesprek wordt in onderling overleg de meest geschikte hulpverlening vastgesteld.  Dit kan eerstelijns psychologische en/of gespecialiseerde psychologische zorg zijn, individueel en/of in groep.  Indien nodig verwijst de hulpverlener door.

 

Voor wie?

Het aanbod richt zich vooral op mensen die zich psychisch niet goed voelen. 

Er zijn 2 soorten eerstelijnspsychologische zorg die terugbetaald worden:

  • Eerstlijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.
  • Gespecialiseerde psychologische zorg: is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Deze zorg wordt individueel en/of in groepssessies aangeboden.

 

Modaliteiten en kostprijs

Cliënten komen per 12 maand in aanmerking voor:

  • maximaal 8 individuele sessies en/of maximaal 5 groepssessies voor eerstelijnspsychologische zorg;
  • gemiddeld 8 individuele sessies en/of maximaal 12 groepssessies voor gespecialiseerde psychologische zorg.

Na de gesprekken kunnen cliënten verder geholpen worden.

Voorwaarden:

  • het gaat om lichte tot matige problemen;
  • de cliënt is aangesloten bij een ziekenfonds.

Kostprijs:

  • het eerste gesprek is gratis;
  • de volgende individuele sessies kosten 11 euro (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming);
  • een groepssessie kost 2,5 euro.
logo cta

Contacteer het secretariaat voor een afspraak met een psycholoog/orthopedagoog in uw buurt

Meer info en contactpersonen binnen het netwerk NOWE