Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Info voor de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog

De verplichte ziekteverzekering komt tussen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en is een project dat loopt tot 31/12/2023. Om dit te realiseren wordt er jaarlijks een budget van 150 miljoen euro vrijgemaakt. Met dit budget kunnen uiteraard niet alle patiënten geholpen worden, maar wordt er wel een belangrijke aanvulling voorzien op het bestaande aanbod. Deze psychologische functies (eerstelijnspsychologische en gespecialiseerde) worden door het netwerk geestelijke gezondheidszorg op niveau van de eerstelijnszones georganiseerd met een specifieke aandacht voor outreachend werken waardoor hulpverlening dichter bij de burger wordt gebracht.

Voorwaarden om als klinisch psycholoog of orthopedagoog deel te nemen

 • In het bezit zijn van een diploma klinisch psycholoog/orthopedagoog;
 • Beschikken over een visum voor het uitvoeren van het beroep van klinisch psycholoog/orthopedagoog;
 • Beschikbaar zijn voor minstens 8 sessies per week;
 • Ingeschreven zijn als zelfstandige (volledig of in bijberoep) of in loondienst werken waarbij de werkgever eveneens een overeenkomst afsluit met het netwerk dat u gedurende die uren exclusief werkt binnen de conventie.;
 • De patiënt kunnen ontvangen in een eigen praktijk of op een door het netwerk aangeboden locatie of op vindplaatsen waar na analyse een nood aan laagdrempelig lokaal aanbod werd vastgesteld
 • Voor de gespecialiseerde psychologische zorg minstens 5 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen en/of een bijkomende langdurige erkende therapieopleiding hebben gevolgd of aan het volgen zijn;
 • Aan een startopleiding deelnemen; één dag voor gespecialiseerde hulpverlening, 3 dagen voor eerstelijnspsychologische hulpverlening;
 • Aan lokale intervisies deelnemen;
 • Jaarlijks minstens 2 vormingen volgen;
 • De extra voorwaarden opgelegd door het netwerk, zie overeenkomst nakomen
 • U kunnen vinden in de filosofie van de conventie namelijk  de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de bevolking brengen via outreachend en vindplaatsgericht werken.

Voorwaarden als organisatie om loontrekkende binnen de conventie te laten werken

Als organisatie kan u medewerkers in loondienst binnen de conventie laten werken. Hiervoor moet u enerzijds als organisatie een overeenkomst met het netwerk afsluiten en anderzijds moet de klinisch psycholoog/orthopedagoog een individuele overeenkomst afsluiten onder dezelfde voorwaarden als een zelfstandige geconventioneerde. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u contact opnemen met met de netwerk- of de lokale coördinator.

U wenst zich kandidaat te stellen?

neem contact op met de lokaal coördinator: 

Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be 

Documenten