Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Aan huis: Begeleiding en Behandeling

Begeleiding en Behandeling (B&B) biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Die ondersteuning vindt plaats in de thuiscontext van de cliënt. Samen met de cliënt en diens omgeving werken we aan herstel en kwaliteit van leven en dit op alle levensdomeinen waar dat nodig of gewenst is. Op die begeleiding staat geen tijd: we houden het zo kort als mogelijk, maar houden vol zo lang als nodig. Wie 18 jaar of ouder is, kan beroep doen op het aanbod van Covias.

Covias: voor wie?

Covias is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In de literatuur wordt EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoening) als volgt omschreven:

 • er is sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt;
 • die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat;
 • waar de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;
 • die niet van voorbijgaande aard is;
 • waar gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken noodzakelijk is om het behandelplan te realiseren.

Aanbod op maat

De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de cliënt bepaald. We houden rekening met de noden en de beperkingen, maar vertrekken vanuit de sterktes en mogelijkheden. In het aanbod Begeleiding en Behandeling kunnen verschillende modules aan bod komen, afhankelijk van de zorgnood en -vraag:

 • trajectbegeleiding,
 • woonondersteuning,
 • groepswonen,
 • financiële en administratieve begeleiding,
 • behandeling en psychologische ondersteuning,
 • netwerkopbouw,
 • contextbegeleiding,
 • crisishantering,
 • huisvesting bieden

Werkingsgebied

Het aanbod Begeleiding en Behandeling wordt georganiseerd vanuit 3 clusters. De ondersteuning vanuit een van deze clusters is gebaseerd op waar de cliënt/zorggebruiker woont :

 • Cluster Noord (blauw) :
  • Brugge : 050 44 50 90
 • Cluster Zuid (rood)
  • Beernem : 050 96 00 20
 • Cluster West (groen) :
  • Oostende : 059 44 56 72
  • Veurne : 058 31 70 04

Aanmelding

Een aanmelding kan op verwijzing of met ondersteuning van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie (psychiater, ambulante dienst, tijdens een opname in een ziekenhuis), of na een verkenning en oriëntatie door het Psychiatrisch ExpertiseTeam.

Bereikbaarheid

Onze telefonische permanentie is bereikbaar via :

 • Cluster Noord (Brugge) : 050 44 50 90
 • Cluster Zuid (Beernem) : 050 96 00 20
 • Cluster West (Oostende) : 059 44 56 72 en (Veurne) : 058 31 70 04

van maandag tot vrijdag van 8u30-19u en op zaterdag van 9u-17u