Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Ik ben een naaste/familie

Ben je bezorgd over de geestelijke gezondheid van een familielid of dierbare? Probeer hier in de eerste plaats met hem/haar over te praten en moedig jouw familielid/dierbare aan om contact te nemen met de huisarts of een andere gezondheidswerker. Het belangrijkste wat je als familielid of naaste kan doen is helpen om de meest passende begeleiding en behandeling te vinden. De ziekte van een familielid/naaste is ingrijpend voor hen en ook voor jou.  In deze omstandigheden wil je vaak ook zelf ondersteuning en correcte informatie.  Ook hier is de huisarts de meest aangewezen persoon.

Herkennen wanneer iemand hulp nodig heeft

Bepaalde signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft. Zeker wanneer je meerdere signalen opmerkt en deze zich gedurende langere tijd voordoen, kan dit erop wijzen dat deze persoon hulp nodig heeft.
Heb je signalen opgemerkt die er mogelijks op wijzen dat iemand hulp nodig heeft? Ben je bezorgd om iemand in je omgeving die het moeilijk heeft?

Signalen

1. Verandering in gedrag
Psychische problemen brengen vaak veranderingen in gedrag mee: concentratieproblemen, alcohol- of druggebruik, roekeloos gedrag, gejaagdheid, onrust, opvliegendheid, overmatige bezorgdheid, eetproblemen … Wees zeker alert als dit gedrag nieuw is, duidelijk toeneemt, of samenhangt met een verlies, pijnlijke gebeurtenis of andere grote verandering. Vaak gaan deze gedragsveranderingen gepaard met slaapproblemen, wat de situatie nog kan verergeren. Heb aandacht voor iemand die aangeeft dat de nachten moeilijk zijn of dat hij of zij zich steeds meer uitgeput voelt.

2. Verandering in emoties
Als het niet goed gaat met iemand dan merk je dat meestal aan zijn of haar emoties. Vaker geïrriteerd of boos, veel minder fut, sneller huilen … Ook snelle schommelingen in de stemming kunnen een teken zijn. Bij mensen die psychisch in de knoop zitten, overheerst vaak hopeloosheid. Men heeft het gevoel dat de situatie uitzichtloos is en nooit meer beter wordt

3. Zich terugtrekken
Mensen die het psychisch zwaar hebben, hebben de neiging zich van de buitenwereld te isoleren. Ze trekken zich terug, spreken minder af met vrienden en familie, zijn stiller dan gewoonlijk, meer in zichzelf gekeerd en komen minder buiten. 

4. Zeggen dat het niet goed gaat
Ook uit wat mensen zeggen kan je afleiden dat ze het lastig hebben. Sommige mensen geven vrij duidelijk aan dat het moeilijk gaat, door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik zie het niet meer zitten” of “Ik ben op, ik kan niet meer”. Soms ontwijken mensen vragen over hun welbevinden of antwoorden ze er heel vaag op, bijvoorbeeld: “Het gaat wel” of “Ik wil je niet lastigvallen met mijn problemen”. Ook dit kan erop wijzen dat het niet goed gaat met deze persoon, dus neem zulke uitingen altijd ernstig.

Familieverenigingen

Het Familieplatform wil familieorganisaties ondersteunen en dichter bij elkaar brengen. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat familiebetrokkenheid een positief effect heeft op alle betrokkenen (cliënt/patiënt, familie, vrienden, kennissen én de hulpverlening) is het dan ook van belang dat we kennis rond dit thema delen over de familieorganisaties heen.

Er zijn een groot aantal familieorganisaties in Vlaanderen actief.

Zij leveren fantastisch werk en het Familieplatform wil die organisaties aanmoedigen en ondersteunen in het delen van hun ervaringen. Bovendien bieden ze laagdrempelig opleidingskansen aan, aan de familieorganisaties en hun vrijwilligers. Ze willen verder ook onderstrepen dat het samenbrengen van familieorganisaties ook een sterkere stem geeft om beleidsaanbevelingen op diverse niveaus te doen.