Netwerkcoördinator Lieven Lust

lieven.lust@netwerknowe.be 
0471/47 01 01 

Advies, vraagverkenning en screening

Het Psychiatrisch Expertiseteam

Je kan als hulpverlener contact nemen met het Psychiatrisch Expertiseteam wanneer je wordt geconfronteerd met een cliënt met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem en je hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling of breder overleg met verschillende actoren wil. Ook wanneer je een vroege interventie bij deze problematiek wil realiseren, een motiverend traject wil opstarten, aanklampende zorg wil uitbouwen of de cliënt wil doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg kan je ons inschakelen.

 • onmiddellijk advies en consult; 
 • screening en indicatiestelling; 
 • netwerkopbouw en -coördinatie;
 • coaching van het netwerk;
 • psycho-educatie & vroeginterventie;
 • kortdurende behandeling;
 • toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Doelgroep

 • Volwassen (16+)
 • met een vermoeden van een geestelijk gezondheidsprobleem
 • wonend in de regio Noord West-Vlaanderen 
  • PET Oostende-Westkust
  • PET Brugge 
  • PET Oostkust- Houtland en Polder

Aanmelden bij het PET

Het PET is rechtstreeks toegankelijk voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, ...)

 • PET Oostende-Westkust: 059 40 26 94 (maandag en donderdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur)
 • PET Brugge: 050 44 67 70 (elke werkdag van 9.30-12.30 en van 13.00-16.00 uur, niet op woensdag en vrijdagnamiddag)
 • PET Oostkust - Houtland en Polder: 050 97 70 10 (elke werkdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur, niet op woensdag en vrijdagnamiddag)

Het mobiel team DIA-MO

Voor volwassenen (18-64 jaar) met een geestelijke gezondheidsproblematiek en een (vermoeden van een) verstandelijke beperking. 

DIA-MO kan ingeschakeld worden bij een vraag naar: 

 • ondersteuning en coaching van het professionele en/of het nartuurlijke netwerk van de cliënt
 • uitbouwen van een netwerk
 • adviesverlening