Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Advies, vraagverkenning en screening

Crosslink

Je kan als hulpverlener contact nemen met Crosslink wanneer je wordt geconfronteerd met een cliënt met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem en je hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling of breder overleg met verschillende actoren wil. Ook wanneer je een vroege interventie bij deze problematiek wil realiseren, een motiverend traject wil opstarten, aanklampende zorg wil uitbouwen of de cliënt wil doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg kan je ons inschakelen.

 • onmiddellijk advies en consult; 
 • screening en indicatiestelling; 
 • netwerkopbouw en -coördinatie;
 • coaching van het netwerk;
 • psycho-educatie & vroeginterventie;
 • kortdurende behandeling;
 • toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Voor wie?

Crosslink is er voor:

Aanmelden bij Crosslink

Bij contact via de algemene consult en advieslijn (050 14 08 84), krijg je een medewerker uit de gespecialiseerde GGZ aan de lijn.
Afhankelijk van de vragen van de beller, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Onmiddellijk consult en advies
  door een medewerker uit de gespecialiseerde GGZ tewerkgesteld bij een van de betrokken partners
 • Ondersteuning op maat
  onder de vorm van psycho-educatieve trajecten, teamcoaching, aanklampende zorg, netwerkopbouw of -ondersteuning, … 
 • Waar nodig en mogelijk: rechtstreekse toeleiding naar een behandeltraject bij één van de betrokken actoren
  o.a. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Covias, …
 • Verwijzing en toeleiding naar een behandeltraject bij een gespecialiseerde GGZ-actor
 • Vorming

Het mobiel team DIA-MO

Voor volwassenen (18-64 jaar) met een geestelijke gezondheidsproblematiek en een (vermoeden van een) verstandelijke beperking. 

DIA-MO kan ingeschakeld worden bij een vraag naar: 

 • ondersteuning en coaching van het professionele en/of het nartuurlijke netwerk van de cliënt
 • uitbouwen van een netwerk
 • adviesverlening