Netwerkcoördinator Lieven Lust

lieven.lust@netwerknowe.be 
0471/47 01 01 

Residentiële zorg

Indien een behandeling aan huis omwille van de zorgvraag niet meer mogelijk is, kan een gespecialiseerde behandeling in een ziekenhuisomgeving aangewezen zijn. 

PAAZ-diensten

Psychiatrisch aanbod in een algemeen ziekenhuis die bestaat uit ambulante zorg, kortdurende behandeling op een verblijfsafdeling en/of dagbehandeling, liaisonpsychiatrie en urgentiepsychiatrie.

Psychiatrische ziekenhuizen

Continu beschikbare, specialistische behandeling op een interdisciplinaire wijze uitgebouwd in een semi-of intramurale setting.