Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Woonzorgvormen

Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is. 

PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis)

De PVT's bieden een familiale en gezellige woonomgeving aan met herstelondersteunende begeleiding, en dit voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek.

  • PVT de Brugghe Hoog Brabantlaan 27, 8200 Brugge
  • PVT Sint-Amandus
    • Campus Beernem, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem
    • Campus Torhout, Aartrijkestraat 60, 8820 Torhout

Beschut Wonen

Een Initiatief Beschut Wonen (IBW) is er voor volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige psychische problematiek.

Een Initiatief Beschut Wonen voorziet enerzijds in een begeleidingscapaciteit, anderzijds een zorgvernieuwend initiatief ‘activering’ en eventueel zorgvernieuwend initiatief ‘psychiatrische zorg in de thuissituatie’.

Zorggebruikers van beschut wonen kunnen wonen in een woongelegenheid van het initiatief beschut wonen zelf of in een andere ( eigen ) woongelegenheid. De herstelondersteunende begeleiding bestaat uit ondersteunende en ontwikkelingsgerichte begeleiding in de eigen leefomgeving. Dat betekent begeleiding die probeert om de vaardigheden die de mensen al hebben, te behouden en om hen nieuwe vaardigheden te laten verwerven.

Het gaat om hulp en begeleiding bij: zelfzorg / wonen / werken of alternatieven voor werk / leren / recreëren / psychische en somatische gezondheid / sociale contacten / omgaan met budget / omgaan met administratie / het huishouden / mobiliteit.

In NOWE werden de middelen van de IBW’s, Mobiele behandelteams en versterkende maatregelen samengebracht. Deze bundeling heeft geleid tot de oprichting van Covias. Dit samenwerkingsverband profileert zich als een nieuwe zorgactor, bestuurd door alle actoren die middelen inbrachten.