Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Informatie voor de verwijzer

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

De financiering van deze zorg wordt georganiseerd volgens 3 functies van eerstelijns psychologische zorg. Dit met het oog op zorg afgestemd op de behoeften, de mogelijkheden en de situatie (matched care) op een geïntegreerde multidisciplinaire wijze.

 • Gemeenschapsgerichte interventies: hierbij wordt er gefocust op een groep binnen een gemeenschap waarbij er al dan niet een expliciete zorgvraag/probleem is. Deze interventies worden in groep georganiseerd op basis van de noden van de gemeenschap. Deze sessies zijn gericht op zelfzorg, veerkracht en psycho-educatie.
 • Eerstelijns psychologische ondersteuning: dit is een kortdurende reeks van generalistische interventies die licht tot matig intensief zijn. Het kan gaan om een groepssessie of individuele sessies, met of zonder de context van de rechthebbende. Deze sessies zijn gericht op vraagverheldering en het bevorderen van de geestelijke gezondheid door veerkrachtondersteuning en psycho-educatieve interventies ter preventie en/of het opsporen van mogelijke psychische problemen die zich nog in een vroeg stadium bevinden.
 • Eerstelijnspsychologische behandeling van lichte tot matige problemen: deze richt zich op een assessment van de vraag en stelt doelstellingen op die verder gaan dan het versterken van de veerkracht. Het kan gaan om een groepssessie of individuele sessies, met of zonder de context van de rechthebbende.

Voor kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 23 jaar wordt de betaling volledig gedekt door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt geen persoonlijk aandeel. 

Voor volwassenen vanaf 24 jaar neemt de ziekteverzekering het grootste deel van de prijs per sessie op zich, onmiddellijk via het derdebetalerssyteem. De patiënt betaalt zelf: 

 • Voor individuele sessies: 11 euro per sessie. Als de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt deze 4 euro.
 • Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie.

De eerste individuele sessie is altijd gratis.

De gemeenschapsgerichte interventies (groepssessies) zijn altijd gratis.

De voorgaande functies binnen de eerstelijns psychologische zorg kunnen op verschillende plaatsen georganiseerd worden. Waar de sessie doorgaat en hoe deze kan doorgaan is afhankelijk van de soort sessie:

 • Via vindplaatsgericht werken zoals in samenwerking met scholen, Overkophuizen, …
 • In het kabinet van de klinische psycholoog/orthopedagoog
 • Indien verplaatsing naar het kabinet niet mogelijk is voor de patiënt, kunnen er ook individuele sessies ook bij de patiënt thuis gebeuren of op afstand georganiseerd worden, via een videogesprek.

Vindplaatsgericht werken is een belangrijke aanpak voor deze overeenkomst. Het is een werkwijze waarbij de zorgverstrekker zelf naar de beoogde doelgroep stapt. Deze interventies zijn gericht op het bevorderen van de geestelijke gezondheid via veerkrachtversterking, secundaire preventie en vroegdetectie. Hierbij wordt er gefocust op (kwetsbare) groepen die meer moeite hebben om zorg te zoeken of te vinden, of om een zorgvraag te detecteren en te verhelderen. Dit vindplaatsgericht werken kan in de drie verschillende functies gebeuren.

Opdrachten ter ondersteuning van andere zorg- en hulpverleners in de eerste lijn en het vindplaatsgericht werken

De klinische psychologen/orthopedagogen geven ondersteuning aan vindplaatsen en andere zorg- en hulpverleners in de eerste lijn. Dit kan gaan over:

 • Ondersteuning geven door kennis en advies uitwisselen aan de actor in de eerste lijn, zodat deze in staat is de interventies te ondernemen of op de correcte manier kan doorverwijzen naar de gewenste zorg.
 • Ondersteuning geven door co-consult.
 • Ondersteuning geven, kennis en expertise delen aan een groep van eerstelijnsactoren over het aanbod van psychologische zorg binnen de eerste lijn. Zoals informatie over de mogelijke informatie die zij zelf kunnen ondernemen ter ondersteuning van de rechthebbende met een psychische zorgvraag.

Doelgroep: 

Voor jongeren (+15 jaar) volwassenen en ouderen met prioritiaire aandacht voor alleenstaanden, ouderen, jonge ouders, jongvolwassenen, mantelzorgers, mensen met een migratieachtergrond, financieel kwetsbaren, zelfstandigen, zorgverleners, mensen met long covid, zwangere vrouwen met een hoge prevalentie inzake depressieve klachten en/of angststoornissen, ... 

Ook kinderen horen bij de kwetsbare doelgroepen, je kan voor hen terecht bij het netwerk kinderen en jongeren WINGG, www.wingg.be 

Hoe kan je iemand aanmelden?

Een afspraak voor een eerste gesprek kan u of uw cliënt vastleggen via het secretariaat op het nummer 0485/83 97 57. U kan een overzicht vinden van de geconventioneerde psychologen/orthopedagogen via deze link: overzicht deelnemende eerstelijnspsychologen/orthopedagogen.

Andere vragen?

Neem contact op met