Netwerkcoördinator Lieven Lust

lieven.lust@netwerknowe.be 
0471/47 01 01 

Informatie voor de verwijzer

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Per kalenderjaar komt de cliënt in aanmerking voor een reeks van sessies afhankelijk van het feit of deze na intake door de psycholoog/orthopedagoog wordt opgenomen in de eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde zorg en dit op individueel of via een groepsaanpak.

De kostprijs voor een individuele sessie is voor de patiënt 11,00 € of 4,00 € (indien verhoogde tegemoetkoming). Voor een groepssessie is dit steeds 2,50 €

Doelgroep: 

Voor jongeren (+15 jaar) volwassenen en ouderen met prioritiaire aandacht voor alleenstaanden, ouderen, jonge ouders, jongvolwassenen, mantelzorgers, mensen met een migratieachtergrond, financieel kwetsbaren, zelfstandigen, zorgverleners, mensen met long covid, zwangere vrouwen met een hoge prevalentie inzake depressieve klachten en/of angststoornissen, ... 

Ook kinderen horen bij de kwetsbare doelgroepen, je kan voor hen terecht bij het netwerk kinderen en jongeren WINGG, www.wingg.be 

Hoeveel sessies worden er terugbetaald?

  Eerstelijnspsychologische zorg Gespecialiseerde psychologische zorg
Volwassenen en ouderen

Individueel: max. 8 sessies per 12 maand

en/of 

Groep: max 5 per 12 maand 

Individueel: gemid 8 sessies per 12 maand

en/of 

Groep: max. 12 per 12 maand

Onderscheid eerstelijnspsychologische vs gespecialiseerde zorg?

 

  Eerstelijnspsychologische zorg Gespecialiseerde psychologische zorg
Focus Vaak voorkomende licht tot matige klachten
 • Lichte tot matige klachten bij personen met onderliggend stoornis
 • Lichte tot matige klachten bij personen met onderliggende 'aandoening/kwetsbaarheid’
Doel

Behouden/terugvinden van een gezonde levensstijl/ goede levenskwaliteit via

 • vraagverheldering
 • psycho-educatie
 • beperkt aantal interventies ifv verhogen welzijn, coping en zelfzorg

Zorg gericht op onderliggende psychische aandoening (= indicatie voor deze zorg) via

 • diagnostiek
 • psycho-educatie na diagnose
 • beperkt aantal gerichte interventies ifv 'aandoening'
 

Dit vraagt een generalistische aanpakElke ELP-er behandelt alle onderstaande thema's

 • Levensfase(overgang) aanpassingen
 • Heftige gebeurtenissen
 • Rouw/verlies
 • Stress/overbelasting (werk, privé)
 • Slaapproblemen met psychische oorzaak
 • Zingevingsvragen (niet acuut)
 • Gebrek aan levenskwaliteit

Dit vereist enige specifieke expertise, die niet elke KP/OP zomaar heeft.  De GPZ-er stelt zich kandidaat voor een of meerdere thema's

 • Klinische depressie
 • Angststoornis (GAS, OCD…)
 • Trauma
 • Gecompliceerdere rouw/verlieservaring
 • ASS (diagnose en/of hulp)
 • Agressieproblemen
 • Verslavingsproblematiek
 • ...
Aanbod 
 • rechtstreeks toegankelijk
 • eerste gesprek gratis
 • opmaak functioneel bilan aanbevolen
 • rechtstreeks toegankelijk
 • eerste gesprek gratis
 • opmaak functioneel bilan noodzakelijk

Hoe kan je iemand aanmelden?

Een afspraak voor een eerste gesprek kan u of uw cliënt vastleggen via het secretariaat op het nummer 0485/83 97 57. U kan een overzicht vinden van de geconventioneerde psychologen/orthopedagogen via deze link: overzicht deelnemende eerstelijnspsychologen/orthopedagogen.

Andere vragen?

Neem contact op met