Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Ketenzorg alcohol

Ketenzorg alcohol verwijst naar de gecoördineerde zorg en ondersteuning die wordt geboden aan mensen die te maken hebben met alcoholgerelateerde problemen.

Het omvat een netwerk van organisaties, zorgverleners en andere relevante betrokkenen die samenwerken om uitgebreide zorg, behandeling en preventieve diensten te bieden aan mensen die te maken hebben met alcoholmisbruik of verslaving. 
Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en een meer geïntegreerde aanpak te garanderen voor mensen die hulp nodig hebben.
Er is in de provincie West-Vlaanderen, samen met de netwerken geestelijke gezondheidszorg een zorgpad gemaakt www.zorgpadalcohol-wvl.be.

Voor mensen die twijfelen, en de eerste stap zetten naar hulp is er POAL ( Praten Over ALcohol )
POAL is een zeer laagdrempelig aanbod om in gesprek te gaan en ervaringen te delen met één of meerdere ervaringsdelers over alcoholgebruik, misbruik of nuchterheid. Tijdens de gesprekken is er ook steeds een professionele zorgverlener aanwezig.
Deze gespreksmomenten gaan door in het Huis met Vele Kamers, Oostmeers 105 Brugge: iedere 2de en 4de woensdag van de maand van 19u tot 21u.
Meer informatie: u kunt POAL contacteren via POAL@netwerknowe.be