Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

news image

Opleiding SRH

NOWE organiseert onder licentie van de RINO-groep

BASISOPLEIDING  STEUNEND  RELATIONEEL  HANDELEN (SRH)
 

SRH werkt vanuit drie theoretische kaders: presentiebenadering, herstelondersteunende zorg en empowerment. Geïnspireerd op de presentiebenadering is de grondhouding van de professional binnen het SRH “ er zijn” voor de cliënt. Invloeden van de herstelbeweging binnen het SRH zijn terug te zien doordat de vijf pijlers van het herstelproces centraal staan: motivatie, identiteit, kennis en vaardigheden, status en betekenisgeving, sociale en materiële steun. Een uitwerking van de empowermentgedachte voor rehabilitatie en herstel, die toegepast wordt binnen het SRH, is het Krachtenmodel.

 

SRH ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid zodat zij:

  • beter kunnen omgaan met kwetsbaarheid en hun talenten en mogelijkheden kunnen versterken en benutten
  • doelen kunnen realiseren met betrekking tot kwaliteit van leven op diverse levensdomeinen ( wonen, werken, leren en recreëren ) en op het gebied van gezondheid, zelfmanagement, veiligheid en sociale relaties
  • kunnen participeren in de door hen gewenste omgevingen, door het zo groot mogelijk maken van de kwaliteit van de leefomgevingen en sociale netwerken

 

SRH is een visie én een praktische methodiek waarmee hulpverleners hun cliënten kunnen ondersteunen bij het vervullen van hun wensen en zorgbehoeften.