Netwerkcoördinator Lieven Lust

lieven.lust@netwerknowe.be 
0471/47 01 01 

news image

Similes: Projectmedewerker Familie Impact (West-Vlaanderen 0,50 FTE)

Similes vzw verenigt en versterkt families van mensen met psychische problemen. Een ouder, partner, kind, zus of broer of een andere naastbetrokkene van iemand die psychisch kwetsbaar is, heeft eigen noden. Wij komen hieraan tegemoet met informatie, ontmoeting en vorming.

Daarnaast ijveren we voor een familie betrokken geestelijke gezondheidszorg (GGZ). We bepleiten de triade of ‘trialoog’ tussen hulpverleners, zorgvragers en belangrijke naasten. We geven familie een stem. Op basis van de ervaring van familie inspireren we het herstelgericht denken en bevorderen we de evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Met het project Familie Impact zetten we voluit in op de participatie van familie. We doen dat samen met de 13 regionale netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen in Vlaanderen en Brussel, en met het Familieplatform.

Voor de uitvoering van dit nieuwe en vernieuwende project zoeken we een gedreven Familie Impactwerker voor West-Vlaanderen.

Meer info